HAMİLELİKDE MİDE BULANTASININ MENTAL TEDAVİSİ

MİDE BULANMASI: hamileliğin başlıca semptomlarından biridir. Peki  mide bulanması bize başka hangi mesajları veriyor ve  vücudumuz bize ne söylemeye çalışıyordur .Kişi bir kişiden veya bir olaydan kendini tehtid altında hissettiği zaman  mide bulantısı hisseder .Olup bitenler onun planları ile uygun olmadığı için kişide tiksinti oluşturur. Tiksinme belli bir kişiye veya olaya karşı olabilir. Enteresan olan şudur ki, çoğu hamile bayan hayatlarının hamilelikle ilgili değişeceğini çok zorlukla kabul ediyorlar. Bedenlerinin değişeceğine tepki verebilir, endişelenebilirler. Özgürlüklerini kaybedecekleri korkusuyla adapte olmaya zorlanabilirler. Eşi tarafından eskisi kadar sevilemeyeceği korkusu ile kendilerinden, kendi değişecek ‘’özlerinden’’ tiksinebilirler. Bir belirsizlik ve bilinmezlik hissederler gelecek hayatlarından.

Mental tedavisi: Mide bulantısı kişiye hayatında şu anda olub bitenlere olan fikrini değişmeni istiyor. Birilerini, olayları veya kendini inkar etmek, kabullenmemek yerine kişi oluşan tiksinmenin nedenini araştırmalıdır. Kişi olabilir ki, olayları sakin akıl ile objektif olarak değerlendiremiyor dramatize ediyordur. Kendini her halinle kabullenmeye çalış.